Biznes-radar.pl
Biznes-radar.pl

Umowa franczyzowa – co powinna zawierać?

Uruchomienie własnego biznesu, który w dodatku da…

Umowa franczyzowa – co powinna zawierać?

Ubezpieczenie kredytu – wady i zalety

Ubezpieczanie kredytów jest dzisiaj coraz bardziej powszechną…

Ubezpieczenie kredytu – wady i zalety

Jak wyrobić książeczkę sanepidowską? Komu jest potrzebna

Jeśli poszukujemy pracy, albo kiedyś poszukiwaliśmy, to…

Jak wyrobić książeczkę sanepidowską? Komu jest potrzebna

Różnice między KPIR i księgami handlowymi

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji…

Różnice między KPIR i księgami handlowymi

Czym są znaki towarowe i jak zastrzec ich ochronę?

Czym są znaki towarowe i jak zastrzec ich ochronę?

Znakiem towarowym jest oznaczenie, które pozwala na odróżnienie towarów pochodzących od jednego przedsiębiorcy od towarów innych przedsiębiorców. Warto jednak wiedzieć, że aby tego rodzaju oznaczenie zarejestrować, powinno ono spełniać konkretne kryteria. Jakie wymagania znak towarowy powinien spełniać? Jak wygląda proces jego zastrzeżenia? Odpowiadamy w artykule!

Czym jest znak towarowy?

Znaki towarowe to oznaczenia, które przedsiębiorcy stosują do identyfikacji i ochrony swoich produktów lub usług. Kwestie z nimi związane reguluje Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Aby oznaczenie takie mogło zostać zarejestrowane musi ono spełniać dwa podstawowe wymagania.

1. Oznaczenie musi umożliwiać odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
2. Znak można przedstawić w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znaki towarowe stosowane są najczęściej w handlu – umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różne przedsiębiorstwa, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki. Znakami towarowymi mogą być na przykład: wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Klasyfikacja znaków towarowych

Znaki towarowe podzielić możemy według różnych kryteriów. Najważniejszym z nich jest forma i obszar ochrony znaku – w tej kategorii wyróżnić można 3 rodzaje znaków towarowych:

  • słowne znaki towarowe — ochronie podlega wyłącznie nazwa, bez szaty graficznej,
  • słowno-graficzne znaki towarowe — ochronie może podlegać zarówno wygląd znaku, jak i jego nazwa,
  • graficzne znaki towarowe — zastrzeżony jest w nich rysunek i sygnet, znak towarowy może w takim przypadku stanowić część logo lub samodzielną grafikę.

Co więcej, mówiąc o znakach towarowych nadmienić należy także:

  • znaki towarowe gwarancyjne – oznaczenia, które służą do oznaczania towarów lub usług certyfikowanych przez podmiot uprawniony do znaku towarowego (dotyczy to w szczególności jakości towarów, wykorzystanych materiałów czy też sposobu produkcji),
  • znaki towarowe podrobione – znaki identyczne z oryginalnym znakiem zarejestrowanym, są one bezprawnie używane dla towarów, które objęto prawem ochrony,
  • znaki towarowe powszechnie znane, tzw. znaki notoryjne – znaki towarowe rozpoznawalne na większości terytorium Polski – odnoszą się one najczęściej do określonego towaru lub usługi,
  • znaki towarowe niekonwencjonalne – podzielić je można na oznaczenia widzialne (są to na przykład animacje, oznaczenia przestrzenne, oznaczenia kolorów, desenie czy też gesty) oraz niewidzialne, do których zaliczają się m.in. dźwięki, zapachy oraz smaki – są one jednak bardzo trudne do zastrzeżenia.

Jak zarejestrować znaki towarowe?

Aby mieć pewność, że cały proces rejestracji okaże się skuteczny warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, którego obszarem specjalności jest również prawo gospodarcze – tego rodzaju usługi i konsultacje oferuje kancelaria adwokacka z Poznania (https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-gospodarcze/).

Do rejestracji znaku towarowego potrzebny będzie odpowiedni, sporządzony pisemnie formularz. W jego treści znaleźć się powinny dane takie jak informacje pozwalające na identyfikację wnioskodawcy i jego pełnomocnika. Konieczne jest również zamieszczenie informacji na temat samego znaku towarowego – dokładny jego opis, egzemplarz fotografii znaku towarowego, jeśli znak ten wyrażono w postaci rysunków lub kompozycji, a jeśli dany znak towarowy wyrażono jako znak multimedialny, konieczne jest dołączenie egzemplarzy informatycznych nośników danych. Zgłoszenie powinno zawierać również dowód uiszczenia opłaty, dowód pierwszeństwa, regulamin znaku oraz ewentualne pełnomocnictwo.

Zobacz inne

2022-08-05

Jakie materiały można grawerować laserem?
Biznes

Jakie materiały można grawerować laserem?

Grawerowanie to powszechna technika znakowania przedmiotów, co pozwala podnieść ich walory estetyczne, a także uczynić…

2021-03-21

Umowa franczyzowa – co powinna zawierać?
Biznes

Umowa franczyzowa – co powinna zawierać?

Uruchomienie własnego biznesu, który w dodatku da nam możliwość sporego zarobku nie jest proste. Musimy…

2021-03-24

Czym jest podatek VAT?
Podatki

Czym jest podatek VAT?

Z podatkami mamy do czynienia każdego dnia bez względu na to, czy prowadzimy działalność gospodarczą…

2021-03-22

Jak sprawdzić czy jestem ubezpieczony?
Ubezpieczenie

Jak sprawdzić czy jestem ubezpieczony?

Zazwyczaj wiemy czy jesteśmy ubezpieczeni czy nie. Prawda jednak jest taka, że czasami zdarzają się…

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.