Nawet najlepsza oferta na usługę w pewnym momencie może już nie wzbudzać takiej radości. Może się wówczas okazać, że znajdziemy coś ciekawszego i bardziej korzystnego, albo może być tak, że jednak pojawią się jakieś ukryte sprawy, o których nie mieliśmy pojęcia, a które nam nie odpowiadają. W takiej sytuacji może być tak, że będziemy chcieli zmienić dostawcę danej usługi. Jednak żebyśmy mogli to zrobić, w pierwszej kolejności będziemy musieli zakończyć umowę, która już trwa. Jak rozwiązać taką umowę, jeśli mamy ją podpisaną z Netią?

Podjęcie pierwszych kroków.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że wypowiedzenie umowy w Netii musi się odbyć w formie pisemnej. To oznacza, że możemy wysłać stosowną informację na adres e-mail, faksem albo wysyłając tradycyjny list za pomocą poczty. Tylko wówczas nasza rezygnacja z umowy będzie mogła być rozpatrzona i uznana. Dodatkowo warto też pamiętać o tym, że taka umowa będzie mogła być zakończona tylko w odpowiednim terminie. To oznacza, że jeśli zakończymy naszą umowę, to będziemy musieli poczekać do końca kolejnego miesiąca, aż zostanie ona wygaszona, a więc przez ten jeden miesiąc będziemy musieli jeszcze zapłacić za korzystanie z usług Netii. Warto się także upewnić, czy w związku z rozwiązaniem umowy nie będziemy ponosić jakiejś kary finansowej. Zazwyczaj podczas podpisywania umowy w promocji, mamy właśnie minimalny okres, w którym musi trwać współpraca i wówczas wcześniejsze jej rozwiązanie może się zakończyć nieprzyjemnymi, finansowymi konsekwencjami.

To musimy wziąć pod uwagę

Zdecydowaliśmy, że wypowiedzenie chcemy złożyć przez e-mail? Pamiętajmy, że nie wystarczy wpisać w wiadomości informacji o rezygnacji. Musimy stworzyć pismo, w którym będą zawarte takie informacje jak nasze dane, lokalizacja świadczenia usługi, numer naszego konta w Netii, nazwa usługi, oświadczenie o woli rezygnacji. Takie pismo trzeba będzie wydrukować, albo napisać ręcznie, na końcu złożyć na nim własnoręczny podpis, zeskanować i dopiero wówczas można wysłać jako załącznik do wiadomości e-mail. Jeśli nie zrobimy tego w ten sposób, to nasza rezygnacja będzie nie ważna. Warto również pamiętać o tym, aby poprosić o przysłanie potwierdzenia rozwiązania umowy, tak abyśmy mieli wszystko podparte odpowiednimi pismami.

Wypowiedzenie umowy w Netii nie jest trudne, pod warunkiem, że dokładnie wypełnimy wszystkie punkty i będziemy trzymać się tego, co należy zrobić. Nie mniej musimy też pamiętać o tym, że naliczany będzie cały kolejny okres rozliczeniowy zanim umowa się zakończy.