Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów. Może on dokonywać rozliczeń księgowych samodzielnie lub wynająć biuro rachunkowe. Niezależnie od wybranego rozwiązania ewidencja musi przyjmować jedną z dwóch form – albo prowadzenie KPiR, albo ksiąg handlowych (rachunkowych). Jakie są podstawowe różnice między nimi?

KPiR – najważniejsze cechy

KPiR to nic innego jak Księga Przychodów i Rozchodów, określana również mianem księgowości uproszczonej. Pozwala ona w łatwy sposób rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. W KPiR ewidencjonuje się wszystkie zdarzenia gospodarcze, do jakich doszło w danym okresie, przy czym wystarczy wziąć pod uwagę przychody i rozchody.

Księgowość uproszczona jest nie tylko łatwa w prowadzeniu, ale również nie wymaga wdrażania skomplikowanych procedur. Przedsiębiorca może zająć się nią na własną rękę lub wynająć biuro rachunkowe. Zaletami tej drugiej opcji są niskie koszty obsługi i pewność co do poprawności wykonywanych rozliczeń.

Księgi handlowe – najważniejsze cechy

Niestety prowadzenie KPiR ma również swoje wady. Przede wszystkim jest to forma dostępna wyłącznie dla wybranych podmiotów gospodarczych. Poza tym dostarcza jedynie informacji na temat przychodów i rozchodów. Natomiast księgi handlowe (rachunkowe) dają kompletny obraz kondycji finansowej firmy. W efekcie pozwalają:

  • pełną kontrolę nad źródłami przychodów, kosztami i wydatkami,
  • dokonywanie skrupulatnych prognoz finansowych,
  • na planowanie inwestycji.

Prowadzenie ksiąg handlowych to skomplikowane i złożone zadanie, które wymaga czasu i specjalistycznej wiedzy. Dlatego bez wsparcia ekspertów się nie obejdzie. W tym celu możesz albo wynająć biuro rachunkowe, albo uruchomić własny dział księgowy. To, na jaką opcję się zdecydujesz, zależy od Twoich potrzeb. Niemniej outsourcing księgowości cieszy się dużą popularnością. Pozwala bowiem obniżyć koszty działania przedsiębiorstwa. Daje również gwarancję prawidłowości rozliczeń.