Ubezpieczanie kredytów jest dzisiaj coraz bardziej powszechną praktyką. Banki wymagają wykupienia podobnych ubezpieczeń najczęściej w przypadku dużych kwot, które są obarczone większym ryzykiem. Oferowane są między innymi ubezpieczenia od utraty pracy, choroby czy śmierci. Czy jeśli bank nie nakłada na kredytobiorcę obowiązku wykupienia stosownego ubezpieczenia, warto jest się na nie zdecydować?

Ubezpieczenie kredytu – czy warto?

Wykupienie ubezpieczenia to dodatkowy koszt, który może mieć realny wpływ na wysokość raty zadłużenia. Trzeba więc dokładnie przekalkulować, czy budżet domowy będzie w stanie znieść taki wydatek. Ponadto, należy pamiętać, że oferta ubezpieczeń proponowanych przez bank jest najczęściej ograniczona. Wobec tego, niezbędne jest zastanowienie się nad tym, które ubezpieczenia rzeczywiście mogą okazać się przydatne. Przykładowo, jeśli nie ma się pewności dotyczącej stabilności posiadanego zatrudnienia, wówczas wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy zapewnia „spokojny sen”. Przed zdecydowaniem się na konkretne produkty dobrze jest jednak szczegółowo prześledzić ich warunki, które są zawarte w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Może się bowiem zdarzyć, że ubezpieczenie, które ma chronić kredytobiorcę w przypadku utracenia pracy, obejmuje jedynie sytuację, w której dana osoba jest zwalniana z powodu zwolnień grupowych. Dodatkowo, jeśli posiada się własne ubezpieczenie na życie, można przedstawić je bankowi. Zdarza się bowiem, że jest ono akceptowane, jako pewna forma zabezpieczenia kredytu i wówczas nie trzeba decydować się na wykupowanie oddzielnej polisy na życie. Na uwadze należy mieć też kwotę i okres kredytowania. Naturalne jest, że zaciągając kredyt gotówkowy na kilka lat jest się na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do osób, które decydują się na kredyt hipoteczny spłacany nawet kilkadziesiąt lat. Stosunkowo bliską przyszłość jest bowiem zdecydowanie łatwiej przewidzieć.

Niekiedy, banki udzielając kredytu gotówkowego proponują ubezpieczenia „assistance”. Ich przeznaczeniem jest umożliwienie korzystania z usług specjalistów, chociażby hydraulika. Jeśli podejmie się decyzję o skorzystaniu z podobnej oferty trzeba sprawdzić, czy ubezpieczenie pokrywa koszty całej usługi. Może się bowiem zdarzyć, że klient będzie zobligowany do uiszczenia opłaty za tak zwaną „robociznę”, ponieważ ubezpieczyciel zobowiązał się jedynie do uregulowania kosztów generowanych przez dojazd fachowca.