Biznes-radar.pl
Biznes-radar.pl

Agencja pracy tymczasowej i pole jej działania

Biorąc pod uwagę działania, jakimi zajmuje się…

Agencja pracy tymczasowej i pole jej działania

Ulga za internet w zeznaniu rocznym

Kiedy rozliczamy się raz do roku ze…

Ulga za internet w zeznaniu rocznym

Nadpłata kredytu – czy warto?

Nadpłacanie kredytu, kiedy dysponuje się zapasową ilością…

Nadpłata kredytu – czy warto?

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu?

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu to niezwykle…

Jak utylizować odpady niebezpieczne?

Jak utylizować odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne to po prostu odpady mające właściwości, przez które są niebezpieczne lub mogą one szkodzić środowisku bądź ludziom. Zgodnie z obowiązującym prawem firmy zajmujące się m.in. produkcją czy przetwórstwem muszą utylizować tego typu odpady. Jak należy z nimi postępować? Dowiedz się!

Czym są odpady niebezpieczne?

Substancje i przedmioty, które są zagrożeniem dla ludzi, zwierząt oraz całego środowiska, nazywamy odpadami niebezpiecznymi. Nieustannie muszą być one pod kontrolą, natomiast ich składowanie powinno odbywać się w odpowiedni sposób. Podlegają one utylizacji, ponieważ są bardzo szkodliwe.

Odpady niebezpieczne produkowane są przede wszystkim przez przemysł. Warto jednak wiedzieć, że gospodarstwa domowe także je wytwarzają! Jako przykład warto wymienić zużyty stary sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory, przepracowane oleje, przeterminowane leki, czy resztki farb. Wszelkie najważniejsze informacje o tym, jakie przedmioty i substancje zaliczamy do odpadów niebezpiecznych, możemy znaleźć w przepisach prawa.

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

Odpady niebezpieczne absolutnie nie powinny trafiać do śmietników na śmieci. Takie postępowanie jest zagrożone wysokimi karami! Tego typu odpady możemy oddać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Takie punkty jednak nie przyjmują każdego rodzaju odpadów, a w dodatku obowiązują ograniczenia ilościowe i trzeba je samodzielnie dostarczyć.

Gdy chcemy jednak szybko się ich pozbyć i nie zawracać sobie głowy transportem, to najlepiej znaleźć firmę, która wszystkim się zajmie – transportem oraz utylizacją czy unieszkodliwieniem. Jedną z takich firm jest Usuń-Gruz z siedzibą w Poznaniu. Obowiązkiem takich firm jak ta jest wydawanie klientom dokumentów odbioru i utylizacji odpadu, które trzeba przechowywać, gdyby nastąpiła kontrola.

Wywóz odpadów Poznań to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, które pozwala w szybki i sprawny sposób pozbyć się problemu. Wystarczy skontaktować się z pracownikami firmy w celu ustalenia wszelkich szczegółów, a także omówienia rodzaju odpadów, które mogą zostać odebrane i zutylizowane. Większość z nich zapewne przejdzie proces utylizacji, czyli zostaną trwale unieszkodliwione, ale część towarów może zostać przekazana do odzysku. To znakomita opcja, szczególnie gdy mamy duże ilości odpadów niebezpiecznych.

Reasumując, utylizację odpadów niebezpiecznych najlepiej powierzyć odpowiedniej firmie. Proces ten może odbywać się na wiele sposobów, choć najpopularniejsza jest metoda termiczna, czyli spalanie.

Zobacz inne

2021-04-16

W dobie COVID-19 rośnie zapotrzebowanie na restrukturyzacje firm.
Biznes

W dobie COVID-19 rośnie zapotrzebowanie na restrukturyzacje firm.

Niestety w związku z panującą już od ponad roku epidemią COVID-19, wielu przedsiębiorców popadło w…

2021-08-16

Kto serwisuje wózki widłowe we Wrocławiu?
Firma

Kto serwisuje wózki widłowe we Wrocławiu?

Eksploatacja wózków widłowych musi wiązać się z ich regularnym serwisowaniem, polegającym między innymi na sprawdzaniu…

2021-07-06

Różnice między KPIR i księgami handlowymi
Podatki

Różnice między KPIR i księgami handlowymi

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów. Może on dokonywać rozliczeń księgowych…

2021-08-12

Czym są znaki towarowe i jak zastrzec ich ochronę?
Biznes

Czym są znaki towarowe i jak zastrzec ich ochronę?

Znakiem towarowym jest oznaczenie, które pozwala na odróżnienie towarów pochodzących od jednego przedsiębiorcy od towarów…

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.