Zdolność kredytowa to termin, którym określa się zdolność danego klienta do bezproblemowego spłacenia konkretnej wierzytelności, na przykład kredytu hipotecznego czy gotówkowego. Jest to jeden z podstawowych wskaźników, którymi kierują się banki podczas udzielania wszelkiego rodzaju kredytów. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób owa zdolność kredytowa jest obliczana.

Jaki okres kredytowania wybrać?

Najważniejszymi „składnikami” zdolności jest kwota kredytu, który chce zaciągnąć klient oraz czas jego ewentualnej spłaty. Oczywiście, im okres kredytowania jest krótszy, tym bank będzie wymagał lepszej zdolności kredytowej, ponieważ miesięczna rata będzie wyższa. Ponadto, bank na uwadze ma również komplet dochodów osiąganych przez klienta, zarówno wynikających z zatrudnienia stałego, jak też umów zlecenie i o dzieło. Przychody te są pomniejszane o stałe wydatki ponoszone przez starającego się o kredyt, na przykład inne wierzytelności, alimenty czy kwotę niezbędną na zapewnienie rodzinie odpowiedniego poziomu życia. Z tego względu, duże znaczenie ma liczba członków owej rodziny. Kwota, która pozostanie po wykonaniu podobnych obliczeń, stanowi podstawę do udzielenia kredytu. Myli się jednak ten, kto sądzi że jeśli jest ona równa miesięcznej racie, bank z chęcią przyjmie wniosek kredytowy. Wręcz przeciwnie, instytucje są świadome tego, że życie generuje nieprzewidziane wydatki. Warto również podkreślić, że stosowany jest także wskaźnik bezpiecznego poziomu zadłużenia. Oznacza to, że w przypadku tych osób, których wynagrodzenia są niższe niż obowiązująca w Polsce średnia krajowa płaca, suma wszystkich posiadanych przez klienta wierzytelności kredytowych nie może być wyższa miesięcznie niż poziom 50% jego dochodu netto. Wobec klientów, których dochody są wyższe niż „średnia krajowa”, próg ten wynosi 65%.

Obliczania zdolności kredytowej

Podczas obliczania zdolności kredytowej banki mają również na uwadze takie czynniki jak wiek potencjalnego kredytobiorcy, zwłaszcza jeśli okres kredytowania jest wyjątkowo długi, jak chociażby okres spłaty kredytów hipotecznych. Znaczenie mają też posiadane przez klienta zabezpieczenia, na przykład w formie nieruchomości, jego wkład własny czy rodzaj rat. Wybierać można pomiędzy ratami równymi i malejącymi. Decydując się na raty malejące trzeba pamiętać, że najczęściej oczekiwana jest wyższa zdolność kredytowa.