Biorąc pod uwagę działania, jakimi zajmuje się agencja pracy tymczasowej, możemy zakres świadczonych przez nią usług przyrównać nieco do tych, jakie towarzyszą zajmują się działalności urzędów pracy. Na pewno jednak biorąc pod uwagę skuteczność agencji, można śmiało stwierdzić, że w jej przypadku zarówno osoby, zainteresowane podjęciem zatrudniania, jak i pracodawcy szukający pracowników, mają dużo większe szanse, na spełnienie swoich oczekiwań.

Czym charakteryzuje się agencja pracy tymczasowej?

Jak sama nazwa wskazuje, agencja pracy tymczasowej charakteryzuje się tym, iż prowadzi szeroko rozumianą rekrutacje na stanowiska, przy których wyznaczone są określone ramy czasowe pracy. Może ona dotyczyć pracy: w magazynach, hipermarketach i wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zatrudnienie dodatkowych osób, przez konkretny czas. Potrzeba taka często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia akcji promocyjnych, bądź też inwentaryzacji, nie mniej jednak nie jest tożsama z podjęciem pracy na stałe.

Agencje pracy tymczasowej umożliwiają nie tylko osobom, wykazującym zainteresowanie podjęciem zatrudnienia, ale również firmom i przedsiębiorstwom znalezienie w krótkim czasie nowych pracowników. Jak więc widzimy, pole działania agencji tego rodzaju obejmuje kilka płaszczyzn.

Szuakmy pracy tymczasowej

Bardzo istotnym jest fakt, iż osoby poszukujące pracy tymczasowej, dzięki takim podmiotom jakimi są firmy pośredniczące w pozyskiwaniu ofert zatrudnienia, mogą ją podjąć nawet w czasie kilku dni od momentu zgłoszenia. Co więcej dodatkowo otrzymają pomoc na każdym z etapów rekrutacji, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, zostaną skierowane na odpowiednie szkolenia, bądź też kursy kwalifikacyjne. Dzięki temu bez wątpienia znacznie wzrośnie ich atrakcyjność na rynku pracy.

Biorąc pod uwagę oczekiwania firm, szukających pracowników tymczasowych, agencja pracy przykłada wszelkich starań, aby jak najlepiej wyselekcjonować osoby, do pracy na poszczególnych stanowiskach. Za sprawą tego przedsiębiorstwa nie muszą dodatkowo zatrudniać osób, który podejmą się przeprowadzania cyklicznie akcji rekrutacyjnych.