Biznes-radar.pl
Biznes-radar.pl

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu?

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu to niezwykle…

Agencja pracy tymczasowej i pole jej działania

Biorąc pod uwagę działania, jakimi zajmuje się…

Agencja pracy tymczasowej i pole jej działania

Nadpłata kredytu – czy warto?

Nadpłacanie kredytu, kiedy dysponuje się zapasową ilością…

Nadpłata kredytu – czy warto?

Kredyty dla małżonków ze wspólnotą majątkową

Kredyty dla małżonków ze wspólnotą majątkową

Osoby planujące zawarcie związku małżeńskiego muszą zdecydować, czy chcą posiadać małżeńską wspólnotę majątkową, która dotyczy praw majątkowych: wierzytelności, własności i praw rzeczowych. W polskim prawodawstwie taka wspólnota powstaje odgórnie, o ile małżonkowie nie zawrą małżeńskiej umowy majątkowej. Czy wspólnota majątkowa ma w takim razie wpływ na kwestię zaciągania kredytów gotówkowych?

Kredyt gotówkowy dla małżonków

Kredyt gotówkowy w prawdzie może zostać zaciągnięty bez konieczności przedstawienia zgody współmałżonka. Trzeba być jednak przygotowanym na to, że bank zaproponuje kredytobiorcy niższą sumę. Najczęściej oscyluje ona w granicach 15 000 – 20 000 złotych. Czy w takim razie małżonek będzie zobowiązany do spłacenia kredytu, o którego istnieniu często mógł nic nie wiedzieć? Najczęściej nie, ponieważ bank może wymagać uiszczenia zadłużenia jedynie z majątku kredytobiorcy, opcjonalnie osiąganych przez niego przychodów. Opcjonalnie, dopuszczane jest ustalenie przymusowej rozdzielności majątkowej. Dokonuje tego odpowiedni sąd. Ściągnięcie wierzytelności z posiadanego przez małżonków ich majątku wspólnego jest dopuszczane jedynie w sytuacji, kiedy małżonek kredytobiorcy wyraził swoją zgodę na zaciągnięcie podobnego zadłużenia. Warto jednak podkreślić, że nie zawsze współmałżonek może czuć się bezpieczny. Jeśli kredyt został zaciągnięty w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodzinnych, obie strony są zobligowane do spłacenia wierzytelności, ponieważ w myśl polskich przepisów, zarówno mąż jak i żona mają obowiązek dbania o podobne potrzeby własnej rodziny.

Kredyt dla przedsiębiorców

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, na rzecz prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wówczas, nawet jeśli współmałżonek nie wie o kredycie lub nie wydał zgody, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Podobnie dzieje się w przypadku, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na ogłoszenie upadłości związanej z niemożnością spłacenia posiadanego kredytu. Wówczas, wspólny majątek małżonków jest elementem tak zwanej „masy upadłości”. Nie ma możliwości dokonania podziału. Do masy nie jest jednak włączany majątek osobisty współmałżonka (majątek posiadany przed zawarciem związku małżeńskiego) oraz te przedmioty, które są wykorzystywane w pracy zawodowej współmałżonka, który nie wydał zgody na zaciągnięcie kredytu lub jego firmie.

Tagi ⟶
Zobacz inne

2021-08-16

Czy porządek w firmie wpływa na jakość pracy?
Agencja pracy

Czy porządek w firmie wpływa na jakość pracy?

Atmosfera panująca w firmie jest bardzo ważna. Wpływa ona bowiem na zadowolenie wszystkich pracowników, ich…

2023-07-28

Szafy rozdzielcze na kable w przemyśle – bezpieczeństwo i kontrola nad instalacjami elektrycznymi
Firma

Szafy rozdzielcze na kable w przemyśle – bezpieczeństwo i kontrola nad instalacjami elektrycznymi

Instalacje elektryczne stanowią coś więcej, niż tylko zwój przewodów, system złączy, gniazdek i puszek. To…

2021-08-16

Kto serwisuje wózki widłowe we Wrocławiu?
Firma

Kto serwisuje wózki widłowe we Wrocławiu?

Eksploatacja wózków widłowych musi wiązać się z ich regularnym serwisowaniem, polegającym między innymi na sprawdzaniu…

2021-03-20

Czym charakteryzuje się polisolokata?
Finanse

Czym charakteryzuje się polisolokata?

Arsenał instrumentów finansowych w ofercie banków jest niemalże niewyczerpany. Od paru lat znajduje się w…

Komentarze

darek

26 marca 2021

my braliśmy z żoną i nie było problemu

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.