Biznes-radar.pl
Biznes-radar.pl

Czy porządek w firmie wpływa na jakość pracy?

Atmosfera panująca w firmie jest bardzo ważna.…

Czy porządek w firmie wpływa na jakość pracy?

Najlepsze kolektory danych – czym się cechują?

Bez przesady można stwierdzić, iż kolektory danych…

Najlepsze kolektory danych – czym się cechują?

Jak działa reklama Google Ads?

Czy nam się to podoba czy nie,…

Jak działa reklama Google Ads?

Jak sprawdzić czy jestem ubezpieczony?

Zazwyczaj wiemy czy jesteśmy ubezpieczeni czy nie.…

Jak sprawdzić czy jestem ubezpieczony?

Rodzaje kredytów dla samorządów terytorialnych

Rodzaje kredytów dla samorządów terytorialnych

Jednostki samorządu terytorialnego, aby mogły realizować powierzone im zadania, muszą dysponować środkami finansowymi. Z racji tego, że należą one do sektora finansów publicznych, duża część tych środków pochodzi między innymi z podatków i lokalnych opłat. Co, jeśli jednak tych środków zabraknie do realizacji zamierzonych inwestycji? Z jakich metod finansowania zewnętrznego mogą skorzystać?

Jednostki samorządu terytorialnego, podobnie jak klienci indywidualni i instytucjonalni, mogą skorzystać z kredytów i pożyczek. Dodatkową opcją zewnętrznego finansowania może być również emisja dłużnych papierów wartościowych, aczkolwiek nie jest ona tak popularna, jak kredyty bankowe. Jak tłumaczy nasz rozmówca, pracownik Poznańskiego Banku Spółdzielczego: W przypadku zaciągania kredytu, jednostki samorządu terytorialnego mogą je uruchomić w rachunku kredytowym lub w rachunku bieżącym. Oczywiście, jeśli dany samorząd ma założony rachunek bieżący w banku.

Na co jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć pożyczone pieniądze?

Głównym celem zaciągnięcia kredytu przez jednostki samorządu terytorialnego jest finansowanie lub dofinansowanie realizowanych projektów inwestycyjnych. Z reguły samorządy nie powinny przeznaczać pożyczonych pieniędzy na realizację bieżących zadań, ponieważ te wydatki powinny być w całości finansowane z uzyskanych dochodów budżetowych. Pokrywanie kredytem bieżących zobowiązań prowadzić może do większego zadłużenia JST, a kolejne kredyty mogą być wtedy zaciągane na spłatę starych.

Typy kredytów w zależności od okresu kredytowania

Banki komercyjne mogą udzielać mogą różnych rodzajów kredytów dla JST. Należy pamiętać, że kredyty mogą być zaciągnięte tylko do wysokości określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, a także koszty ich obsługi muszą być ponoszone co najmniej raz w roku.
Podzielić je można na przykład ze względu na okres kredytowania. Zalicza się wtedy do nich:
• kredyty krótkoterminowe, gdzie okres kredytowania wynosi maksymalnie 12 miesięcy,
• kredyty średnioterminowe z okresem kredytowania od roku do trzech lat,
• kredyty długoterminowe, gdzie okres spłaty wynosi ponad 3 lata. 

Kredyty dla samorządów terytorialnych można również podzielić ze względu na cele, na jakie są one przeznaczone. Cele te to na przykład pokrycie przejściowego deficytu budżetu, finansowanie planowanego deficytu budżetu, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Chodzi tu o zobowiązania powstałe w wyniku wcześniejszych emisji papierów wartościowych, a także zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobacz inne

2021-03-20

Jak obliczana jest zdolność kredytowa?
Finanse

Jak obliczana jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to termin, którym określa się zdolność danego klienta do bezproblemowego spłacenia konkretnej wierzytelności,…

2021-04-29

Polisa

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu?

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu to niezwykle przydatny produkt, który pozwoli nam na uzyskanie dodatkowych…

2021-03-20

Mobilne obszary w biznesie
Biznes

Mobilne obszary w biznesie

Wiele obszarów działalności w firmach może z powodzeniem bazować na urządzeniach i aplikacjach mobilnych. Praktycznie…

2021-03-21

Ubezpieczenie kredytu – wady i zalety
Kredyt

Ubezpieczenie kredytu – wady i zalety

Ubezpieczanie kredytów jest dzisiaj coraz bardziej powszechną praktyką. Banki wymagają wykupienia podobnych ubezpieczeń najczęściej w…

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.