Kupując maszyny produkcyjne, rzadko myśli się o wdrożeniu systemu dozowania smaru. Tymczasem układ centralnego smarowania jest jednym z bardziej trafionych rozwiązań zarówno dla mniejszych, jak i większych zakładów produkcyjnych. Właściwa ilość płynu na elementach stykowych zapewnia ciągłą pracę maszyn i ich większą wydajność. To chroni natomiast przed poważnymi usterkami i dodatkowymi wydatkami.

Na czym polega dozowanie smaru?

Dozowaniem smaru zajmują się obecnie automatyczne dozowniki, które można zamontować w wybranych maszynach. Dzięki nim:

  • nakładana jest dokładnie ustalona ilość smaru,
  • smar jest uzupełniany regularnie,
  • preparat jest nakładany w miejsca, w których jest najbardziej potrzebny.

Pracownik nie jest wymagany, żeby pilnować prawidłowego działania maszyn, ale od czasu do czasu musi uzupełnić olej w układzie centralnego smarowania. Dozowanie smaru jest niezwykle ważne nie tylko po to, żeby maszyna pracowała sprawnie, ale także, żeby nie zużywała się zbyt szybko. Nie można więc zapomnieć o konserwacji układów oraz dobraniu ich modelu do konkretnego urządzenia, w którym będzie montowane.

Dlaczego dozowanie smaru jest niezbędne w zakładzie produkcyjnym?

Wszystkie maszyny, które muszą być regularnie smarowane, nie spełnią swojego zadania, jeśli nie dostarczy się im niezbędnych płynów. Niektóre firmy decydują się na zmniejszenie częstotliwości smarowania albo nakładanie na elementy stykowe mniejszej ilości smaru, niż jest to wskazane przez producenta. W ten sposób narażają się na poważne konsekwencje:

  • zatrzymanie pracy maszyny,
  • szybsze zużycie poszczególnych komponentów,
  • poważne usterki wymagające zatrzymania procesów produkcji,
  • gorszą jakość wykonanych w zakładzie produktów,
  • wprowadzenie do wnętrza maszyny zanieczyszczeń i zarazków, które mogą negatywnie wpłynąć na jej działanie.

Chęć zaoszczędzenia może przekładać się na powstanie sporych kosztów w przyszłości. Przed nieprawidłowym dozowaniem smarowania można się zabezpieczyć. Wystarczy wyposażyć firmę w układy najnowszej generacji marki Dropsa, dostarczane przez jej przedstawiciela i dystrybutora Układy Centralnego Smarowania Sp. z o.o.. Takie rozwiązanie zapobiega zbyt małej lub zbyt dużej ilości smaru w maszynach. Płyn jest dozowany w czasie pracy urządzeń, nie jest więc wymagane wyłączanie ich za każdym razem, gdy pracownik uzna, że należy uzupełnić smar. Wprowadzenie centralnego układu smarowania może w dłuższej perspektywie okazać się sposobem na oszczędności i optymalizację procesów produkcyjnych.